Март 2012

Памятка вучням. Праверачная работа. 7 клас. Дзеяслоў.

Памятка вучням па тэмах “Спражэнне дзеясловаў” і “Канчаткі дзеясловаў”

 

Заданне для самаправеркі па тэме “Правапіс суфіксаў дзеясловаў”

 

Глядзець матэрыял далей

Выніковы тэставы кантроль. 5 клас. Тэст 2.

Гэты тэст дапаможа табе выявіць узровень сваіх пазнанняў па тэмах “Фанетыка”, “Арфаграфія, “Лексіка”.

 
Прайсці тэст

Праверачны тэст. 11 клас. Марфемная будова слова. Спосабы словаўтварэння.

Мэта: актуалізаваць і паглыбіць веды вучняў па тэме “Марфемная будова слова. Спосабы словаўтварэння.” Удасканальваць навыкі разбору слоў па саставе і словаўтваральнага разбору. Удасканальваць правапісныя навыкі. Развіваць навыкі самастойнай работы, сінтэзу і аналізу моўных з’яў.

Заданні праверачнага тэста:

Глядзець праверачны тэст

Красворд. Мая радзіма Беларусь. Першыя друкаваныя кнігі.

Пазнавальны красворд па курсу Мая радзіма Беларусь 4 класс тэма “Першыя друкаваныя кнігі”.

Правер свае веды, разгадаўшы прапанаваны красворд.

Разгадаць красворд

Праверачная работа. 7 клас. Загадкавая краіна паэзія.

Беларуская літаратура 7 клас.

 

Мэта: Праверыць і замацаваць веды вучняў 7 класа па тэме. Выявіць узровень ведаў і уменняў навучэнцаў, развіваць навыкі самастойнай работы і аналізу.

 

Праверачныя пытанні і заданні да раздзела “Загадкавая краіна паэзія”

Глядзець работу далей

Выніковы тэставы кантроль. 5 клас. Тэст 1.

Тэставыя заданні абагульняючага характару па тэмах курса беларускай мовы ў 5 класе. Тэст дазваляе выявіць узровень засваення вучэбнага матэрыялу.

Выберы на кожнае заданне толькі адзін правільны на твой погляд адказ і адзнач яго. Калі будуць адзначаны адказы на ўсе 6 заданняў, націсні на кнопку выніка і атрымай адзнаку сваіх ведаў.

Тэмы: “Словазлучэнне”, “Сінтаксіс і пунктуацыя”, “Тэкст”

Прайсці тэст

Што шукаеш?

Нашы сябры