Март 2012

Праверачная работа. Памятка вучням. 7 клас. Асобыя формы дзеяслова. Дзеепрыслоўе.

Мэта: Абагульненне і сістэматызацыя ведаў навучэнцаў па тэме “Асобыя формы дзеяслова”. Замацаванне практычных уменняў адрозніваць дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе па іх асноўным прыметам.

Работа над утварэннем дзеепрыслоўя, над арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі навыкамі правапісу дзеепрыслоўя і абасобленай акалічнасці, якая выражына дзеепрыслоўным зваротам.

 

Памятка вучням па тэме “Асобыя формы дзеяслова”

Глядзець матэрыял далей

Прверачная работа. 7 клас. Адлюстраванне жыцця ў празаічных творах.

Пытанні і заданні да тэматычнага раздзела ”Адлюстраванне жыцця ў празаічных творах”

Глядзець работу далей

Праверачная работа. Памятка вучням. 6 клас. Пераходныя дзеясловы.

Мэта: Знаёміць вучняў з пераходнымі дзеясловамі, вучыць вызначаць пераходныя дзеясловы, адрозніваць пераходныя ад непераходных, даказваць пераходнасць або непераходнасць дзеяслова. Замацавать веды вучняў, выпрацоўваць навыкі самаанлізу.

 

Памятка вучням па тэме “Пераходныя дзеясловы”

Глядзець матэрыял далей

Праверачная работа. 5 клас. Гукі мовы і літары. Галосныя і зычныя гукі мовы.

Мэта: Праверыць веды вучняў па тэмам “Гукі мовы і літары” і “Галосныя і зычныя гукі мовы”, выявіць узровень сфарміраванасці уменняў і навыкаў вучняў; выпрацоўваць навыкі самастойнай дзейнасці.

 

Праверачны тэст па тэме “Гукі мовы і літары”.

Глядзець работу далей

Марфалагічны разбор. Марфалагічны разбор прыслоўя. Марфалагічны разбор прыназоўніка. Марфалагічны разбор злучніка.

Марфалагічны разбор можа быць поўны і частковы. Пры поўным разборы адзначаюцца ўсе марфалагічныя прыметы слова, пры частковым – толькі некаторыя з іх, напрыклад, род назоўнікаў, асоба дзеясловаў і г.д.

Пры марфалагічным разборы службовых часцін мовы асаблівую ўвагу трэба звярнуць на адрозненне прыназоўнікаў і злучнікаў ад падобных да іх па форме слоў іншых часцін мовы – прыслоўяў, займеннікаў, часціц і інш.

 

Разгледзім на прыкладах марфалагічны разбор прыслоўя, прыназоўніка і злучніка.

Глядзець практычную работу далей

Марфалагічны разбор. Марфалагічны разбор назоўніка. Марфалагічны разбор прыметніка. Марфалагічны разбор дзеяслова.

Марфалагічны разбор – гэта разбор слова як часціны мовы з уласцівымі яму марфалагічнымі прыметамі. Пры марфалагічным разборы самастойных часцін мовы неабходна пільнавацца строгага парадку: спачатку вызначаюць пастаянныя марфалагічня прыметы, якія не залежаць ад змен форм слова, а потым непастаянныя, якія абумоўліваюцца сінтаксічнай функцыяй формы слова ў сказе. Пастаяннымі прыметамі з’яўляюцца, напрыклад, скланенне і род назоўнікаў, трыванне і спражэнне дзеяслова, а непастаяннымі – род і склон прыметнікаў, лад, час, асоба, лік і род дзеяслова.

 

Разгледзім на прыкладах марфалагічны разбор назоўніка, прыметніка, дзеяслова.

Глядзець практычную работу далей

Што шукаеш?

Нашы сябры