Алімпіядныя заданні. 6 клас. Беларуская мова.


1. Прааналізуй словазлучэнні. Выяві памылкі і запішы правільныя варыянты.

Прыгожы шыпоўнік, зубасты шчупак, левая броў, белая рамашка, прыгожая кафля, мужчынскі кашне, дарагое манто, прастрэленая шынель.

 

2.Запішы ў алфавітным парадку назвы абласных цэнтраў Беларусі.

 

3. Дапішы прыказкі (заключнае слова павінна рыфмавацца з адным са слоў у першай частцы).

Вучыся, нябожа, вучэнне _____________________

Навука хоць намучыць, але жыць _______________

Каб вады напіцца, трэба ёй ____________________

Цікаўнай Амілі нос ___________________________

Слова давай, дык яго і ________________________

 

4. Ад прапанаваных слоў утвары новыя:

 

Прыставачна-суфіксальным спосабам

Казырок                Дарога                    Бераг

Суфіксальным спосабам:

Мысліць                Прас               Метр

 

 

5. Запішы, якая пара года адпавядае паняццям, аформленым з дапамогай прыведзеных слоў.

 

Бліннік             Спаснік              Бярозавік

Хлебнік          Мёднік               Шчаўнік

 

 

6. Перакладзі словазлучэнні на беларускую мову, каб дзяслоў не паўтараўся.

 

Открыть дверь                    Открыть глаза

Открыть книгу                   Открыть собрание

 

 

7. Выпішы словы з прыстаўкай а-

Авёс, адужаць, ажыць, ажыны, акула, акіян, акоп, акенца, акуць.

 

8. Запішы прыказкі ў адпаведнасці з патрабаваннямі арфаграфіі.

Трэба пут солі зъесьці, каб пазнадзь чэлавека.

Раней узтанеж – болей зробіж.

Хвалілася рэцька, жто зь мёдам смачная.

 

9. Якім членам сказа з’яўляюцца выдзеленыя назоўнікі.

1) Да слёз крануў мяне расказ старога чалавека.

2) Трактар”Беларусь” вядомы ў многіх краінах свету.

3) Цябе, Беларусь, я шчасліваю бачу.

4) Усмешка прабегла па твары Люсі.

 

10. Да якога тыпу і стылю маўлення належыць тэкст?

Пасля полудня Аня пайшла ў лес па ягады.

Хораша летам у лесе!. Стаіць млосная, з густым пахам соснаў, цішыня. На палянцы – чырвоныя россыпы суніц. Аня збірае ягаду за ягадай у вялізны лазовы кораб.

Аня любіць і ведае лес. Ёй тут знаёма кожная мясцінка.

З поўным корабам суніц вяртаецца Аня ў вёску.

Тып _______________________  Стыль______________________

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры