Алімпіядныя заданні. 9 клас. Беларуская мова. Варыянт 1.


1. Што б ты прапанаваў(ла) апрануць беларускай жанчыне. Падкрэслі.

Андарак, бекеша, бравэрка, бурнос, вэлюм, магерка, намітка, паддзёўка, паланцін, чуйка.

 

2. Падкрэслі словы, у якіх спалучэнні літар дз, дж перадаюць два гукі:

Адгароджаны, аджыць, дажджы, адзімаваць, дзяўчына, ураджайны, аддзячыць, пойдзеш, падзагаловак.

 

3. Патлумач, якое значэнне мае слова сухі ў наступных словазлучэннях.

Сухая кашуля ______________________________________

Сухі клімат_________________________________________

Сухі батон _________________________________________

Сухі куст __________________________________________

Сухі дзядуля _______________________________________

 

4. Укажы, якой часцінай мовы і якім членам сказа з’яўляюцца выдзеленыя словы.

На змену цёплым сонечным дням прыйшлі халады.______________

Жыццё ішло, як і звычайна, крыху марудна, аднастайна._________

Дні і вечары бываюць такія, калі хочацца гаварыць. _____________

Сын сядзеў з бацькам амаль да раніцы. ________________________

У сваім дзесятым класе Алена падабалася многім._______________

 

5. Падкрэслі назоўнікі, якія ў родным склоне адзіночнага ліку

маюць канчаткі У – Ю.

Байкот, вальс, віраж,вывад, галоп, гіпноз, голад,голас,дэвіз.

 

6. Вызнач тып даданай часткі ў наступных сказах.

Я не заўважыў, калі мая сталасць настала. _____________________

Добра, калі ў хаце чысціня і парадак.__________________________

Калі ўжо сонейка прыгрэла, Антось на полі скончыў дзела._______

 

7. Вызнач у слове корань і ўкажы колькасць гукаў, з якіх ён складаецца.

Слова

Дагульваць

Краіна

Залеплены

Патроены

 

8. Закрэслі лішнія словы.

На дубах праз усю зіму трымціць дубовае лісце.

Улетку стаяць доўгія летнія дні і кароткія цёплыя ночы.

Палявая дарога ішла праз поле, потым паварочвала ў лес.

На заводзе адбылася сустэча пісьменніка з заводскімі рабочымі.

Спартыўныя спаборніцтвы працягваліся некалькі дзён.

 

9. Назаві кампазіцыйныя схемы усіх тыпаў маўлення.

 

10. Да прапанаваных слоў падбяры адпаведныя тлумачэнні:

Абліваха №                     Капельдынер №

Вярэдзіць №                   Мадрыгал №

Зімнік №                          Штандар №

1) дарога, якую выкарыстоўваюць толькі зімою; 2) камплімент, пахвала; 3) тэатральны работнік, які правярае білеты і сочыць за парадкам; 4) атрыманы не прама, а праз нейкае прамежкавае звяно; 5) сцяг; 6) зімовы дождж, які замярзае на зямлі, на дрэвах ледзяной скарынкай; 7) таптаць, вытоптваць; 8 ) раздражняць хворае места дотыкам.

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры