Нашы сябры

Віктарына “Моўныя скарбы роднага краю”


Клас дзеліцца на дзве каманды. Кожная каманда прыдумвае назву.

Заданні віктарыны:

«Конкурс загадак».

Кожнай камандзе раздаецца па пяць загадак. Перамагае каманда, якая больш загадак адгадае.

Што за астры — люба глянуць.
Толькі ў ночы цвітуць,
А ўдзень — вянуць. (Зоркі.)

Спачатку падае,
Патом устае,
Пасля гасцінігы раздае. (Дождж.)

I ў сто гадоў я малады
Маё насенне — жалуды. (Дуб.)

За ўсіх птушак ён чарней,
Чысціць поле ад чарвей. (Грак.)

Сосны лечыць ён з вясны,
Доктарам завуць лясным. (Дзяцел.)

Адна ў лесе з белай карой,
Паю вас сокам веснавой парой. (Бяроза.)

У залаты клубочак схаваўся дубочак. (Жолуд.)

Не брэша, не кусае, а ў хатку не пускае. (Замок.)

Рук не мае, а вароты адчыняе. (Вецер.)

Белы, ды не цукар, ног няма, а ідзе. (Снег.)

«Адгадай казку».

Настаўнік чытае ўрыўкі беларускіх казак, а вучні гавораць назву каікі

1. Думала Ліса на цэлы дзень наесціся, але нават і пакаштаваць ежы не прыйшлося. (Лісіца і Журавель.)

2. Касіў на лузе касец. Змарыўся і сеў пад кустом адпачыць. (Лёгкі хлеб.)

3. Прынесла курачка сена карове. Карова з’ела сена і дала масла. (Як курачка пеўніка ратавала.)

4. Вось пайшоў раз кот у лес на паляванне і заблудзіўся. Шукаў-шукаў дарогу да дому — не знайшоў. Сеў пад ялінкай і плача. (Як кот звяроў напалохаў.)

Музычная пауза

Вучні спяваюць беларускія песні, якія вывучылі на папярэдніх занятках.

«Прыказкі і прымаўкі».

1. Каманды па чарзе называюць прыказкі, якія яны ведаюць. Перамагае каманда. якая больш назаве прыказак і прымавак.

2. Вучні ўстаўляюць словы у прыказкі. Перамагае каманда, якая правільна па сэнсу ўставіць слова.

Век жыві, век… (вучыся).

Усюды добра, а дома… (лепей).

Лёгка зламаць — ды цяжка… (зрабіць).

Увосень плача, хто ўвесну… (скача).

Малая пчала, ды і тая… (працуе).

За родны край галаву… (аддай).

«Скарагаворкі».

Вучні вымаўляюць скарагаворкі. У каго лепш атрымоўваецца, тая каманда перамагае.

Пёк Пракоп-хлебапёк, Пятру пернік і пірог.

Каток нітак клубок закаціў у куток.

Вадавоз вёз воду ад вадаправода.

Пракоп і Барыска елі барбарыскі.

Жартоўная пауза

Інсцэніроўка верша «Куды едзеш, хлапчына?»

(Інсцэніроўка верша рыхтуецца загадзя.)

— Куды едзеш, хлапчына?
— Да рынку.
— Што вязеш за плячыма?
— Свінку.
— То дай падзівіцца, можа б я купіла.
Ой, гэта ж сястрыца! Чым яна няміла?
— Міла-то міла, ды баіцца мыла.
Як убачыць мыльца, дык хавае рыльца.
Купляйце дзяўчынку, мурзатую свінку,
Аддам неслухмянку за тры абаранкі. (В. Вітка)

«Беларусь — мая Радзіма»

Каманды адказваюць на пытанні:

1. Чаму наша краіна завецца Беларусь?

2. Якія краіны з ёй мяжуюць?

3. Назавіце плямёны, ад якіх бяруць пачатак беларусы?

4. Якая жывёла з’яўляецца сімвалам нашай краіны?

5. Адкуль з’явіўся выраз «зямля пад белымі крыламі»?

Падвядзенне вынікаў

Настаўнік падводзіць вынікі віктарыны.

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Іншыя карысныя матэрыялы

Пакінуць водгук

Што шукаеш?