Нашы сябры

‘Беларуская мова’

Дыктанты. 3 клас. Зычныя гукі.

Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме.

 

Дуб

Дуб, які стаяў на ўзбярэжжы, быў багаты на жалуды. Але на яго не так лёгка было ўзабрацца. Галлё пачыналася высока ад зямлі. Ствол быў тоўсты, вышынёй метраў трыццаць. Кара на дубе была чорнай і цвёрдай, як камень. Здаецца, што нехта абляпіў ствол шурпатымі чыгуннымі пліткамі. (46)

Паводле М. Гамолкі

Глядзець камплект дыктантаў далей

Дыктанты. 3 клас. Галосныя гукі.

Галосныя гукі пасля цвёрдых зычных. Іх абазначэнне на пісьме.

 

Надвячорак

Сонца з вершалінкі маладзенькай бярозкі моўчкі дало нырца ў рэчку.

Месячык аж збялеў ад хвалявання: утопіцца! Вецер у злосці затрос бярозку: чаму не затрымала сонейка? Неба на захадзе нібы ад сораму пачырванела. Пачынала вечарэць. (35)

Паводле А. Бадака

Глядзець камплект дыктантаў далей

План-канспект. Беларуская мова. 3 клас ШБМН. Прыметнік. Змяненне прыметнікаў па родах.

Тэма: Прыметнік. Змяненне прыметнікаў па родах.

Мэты: замацоўваць уменне вызначаць род прыметнікаў, граматычна дапасоўваць прыметнікі да назоўнікаў, правільна ўжываць іх у мове; ствараць умовы для развіцця навыкаў узаемакантролю і самакантролю; развіваць мову вучняў; выхоўваць любоў да роднага краю.

Тып урока: урок паўтарэння і абагульнення.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 3 клас; карта Рэспублікі Беларусь; магнітафон; карткі з заданнем; фотаздымкі горада Нясвіжа: парк, замак, возера; кветкі для рэфлексіі; каляровыя алоўкі.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 2 клас. Галосныя літары і гукі.

Тэма: Галосныя літары і гукі.

Мэта: Сістэматызаваць звесткі па тэме “Галосныя літары і гукі”. Развіваць маўленне вучняў праз пашырэнне іх лексічнага запасу. Спрыяць выхаванню цікавасці да працы і павагу да людзей розных прафесій.

Тып урока: Урок паўтарэння і абагульнення.

Абсталяванне: Падручнік “Беларуская мова” 2 клас. Карткі з заданнямі.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 3 клас ШБМН. Састаў слова.

Тэма: Састаў слова.

Мэты: актуалізаваць веды вучняў пра часткі слова: аснову, корань, прыстаўку, суфікс, канчатак; практыкаваць у разборы слова па саставе, падборы аднакаранёвых слоў; развіваць арфаграфічную пільнасць; узбагачаць лексічны запас вучняў.

Тып урока: урок паўтарэння і абагульнення.

Абсталяванне: дыдактычны матэрыял, малюнкі, тэматычныя слоўнікі для пачатковых класаў «Слоўнікавая скарбонка», табліцы.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Тэма: Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднароднях членаў сказа, іх злучэння пры дапамозе інтанацыі, слоў і, а, але; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Тэма: Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднародных членаў сказа на пісьме; удасканальваць уменні вучняў інтанаваць сказы з аднароднымі членамі сказа; фарміраваць навык правільна будаваць і ўжываць сказы такога тыпу пры складанні тэксту; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

Што шукаеш?