‘Практычныя работы’

Скланенне лічэбнікаў. Дробавыя лічэбнікі. Зборныя лічэбнікі. Парадкавыя лічэбнікі.

Працягвая тэму скланення лічэбнікаў, у гэтым дамаможніку мы разгледзім напісанне і змяненне па склонах дробавых, зборных, парадкавых лічэбнікаў і колькаснага лічэбніка мільён. Спадзяюся, што гэтыя падказкі памогуць табе пры выкананні дамашняй работы і ў авалоданні родная мовай.

 

Запісаць лічэбнікі словамі і праскланяць іх.

Глядзець практычную работу далей

Лічэбнікі. Напісанне лічэбнікаў. Скланенне лічэбнікаў. Колькасныя лічэбнікі.

Напісанне лічэбнікаў, асабліва складаных і састаўных, заўсёды выклікае цяжкасці. Пры вывучэнні тэмы “Лічэбнікі”, а дакладна “Скланенне лічэбнікаў” у падручніках сустракаецца шмат практыкаванняў, у якіх трэба запісаць нейкія лічбы словамі, а потым праскляняць іх. Вось табе ў дапамогу некалькі частых прыкладаў, якія дадуць падказкі по выкананню дамашняга задання па беларускай мове. На іх аснове па аналогіі можна будзе праскланять і іншыя падобныя лічэбнікі беларускай мовы.

 

Праскланяць лічэбнікі, запісаўшы ix словамі.

Глядзець практычную работу далей

Род назоўнікаў. Цяжкасці перакладу. Словазлучэнні. Скланенне словазлучэнняў.

Некаторыя назоўнікі у беларускай мове, у адрозненні ад рускай, маюць іншы род, што часта выклікае пэўныя цяжкасці. Далей прыведзены прыклады, на якія трэба звярнуць увагу. Яны часцей усяго сустракаюцца ў дамашніх работах, кантрольных заданнях, дыктантах і г.д.

 

Перакласці словазлучэнні на беларускую мову, вызначыць род назоўнікаў. Запісаць словазлучэнні ў родным, давальным i месным склонах.

Глядзець практычную работу далей

Што шукаеш?

Нашы сябры