План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Тэма: Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднародных членаў сказа на пісьме; удасканальваць уменні вучняў інтанаваць сказы з аднароднымі членамі сказа; фарміраваць навык правільна будаваць і ўжываць сказы такога тыпу пры складанні тэксту; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Ход урока

 

Арганізацыйны момант.

— Добры дзень. Усе падрыхтаваліся да ўрока? Сядайце.

Праверка дамашняга задання.

Вучні чытаюць сказы з аднароднымі членамі, вызначаюць іх: на якое пытанне адказваюць, да якога слова адносяцца, якімі членамі сказа – галоўнымі або даданымі – з’яўляюцца.

Хвілінка чыстапісання. Арфаграфічная размінка.

— Зараз запішам: дата, класная работа.

На дошцы напісана: ць ці ця цю це цё. Вучні запісваюць у сшыткі.

— Прачытайце словы, якія запісаны на дошцы.

_ягнік, _ішыня, па_еркі, іс_і, глядзе_ь.

— Спішыце, устаўце прапушчаныя літары.

Адзін вучань ля дошкі, растлумачвае ўстаўленыя літары.

— Запішыце ў сшыткі два прыклады на гэта правіла.

Дзеці запісваюць, потым некалькі прыкладаў зачытваюць.

Паведамленне тэмы ўрока.

— Запішыце сказ пад дыктоўку: Дзяўчынка дастала з ранца і палажыла на парту сшытак, падручнік, пенал.

Дзеці запісваюць сказ у сшыткі, адзін вучань ля дошкі.

— Знайдзіце і падкрэсліце галоўныя члены сказа.

— Дзяўчынка – дзйнік, дастала і палажыла – выказнік.

— Знайдзіце словы ў сказе, якія адказваюць на адно і тое ж пытанне, слова да якога яны адносяцца. Што гэта за словы?

— Дзяўчынка (Што зрабіла?) дастала і палажыла (Што?) сшытак, падручнік, пенал. Гэта аднародныя члены сказа.

— Над якой тэмай сення будзем працягваць працаваць?

— Аднародныя члены сказа.

— Чаму паставілі коскі? І чаму не паставілі?

— Адасобілі аднародныя члены сказа, там дзе злучнік коска не патрэбна.

— Што дапамагло паставіць коскі?

— Сэнсавае пералічэнне.

— Зробім вывад: як абазначаюцца аднародныя члены сказа на пісьме?

— Коскай або злучнікам.

Работа з падручнікам.

Практыкаванне 58 вусна.

— Прачытайце верш. Якія літары трэба паставіць замест кропак? Растлумачце. Знайдзіце ў вершы аднародныя члены сказа. Дакажыце, што яны з’яўляюцца аднароднымі.

Практыкаванне 61.

— Разгледзьце малюнкі і прачытайце дадзеныя словы і словазлучэнні да кожнага малюнка. Складзіце некалькі сказаў, каб у вас атрымалася апавяданне, і запішыце іх. Сказы павінны быць: з аднароднымі дзейнікамі, з аднароднымі выказнікамі, з аднароднымі даданымі членамі сказа.

Вучні самастойна выконваюць работу. Праверка, выпраўленне памылак.

Слоўнікавая работа.

— Перакладзіце на беларускую мову словы.

Игра, игрок, кукла, железная дорога, поезд.

Вучні запісваюць словы ў сшытак. Праверка, выпраўленне памылак.

Вынік урока.

— На якой тэмай працавалі?

— Сказы з аднароднымі членамі.

— Пра што новае даведаліся? Што выклікала цяжкасці? (адказы вучняў)

Дамашняе заданне.

Запісана на дошцы. Правіла, старонка 37, практыкаванне 62.

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры