План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Сказы з аднароднымі членамі.

Тэма: Сказы з аднароднымі членамі.

Мэта: Фарміраваць уменне знаходзіць у сказе аднародныя члены сказа (галоўныя і даданыя), развіваць сказы з дапамогай аднародных членаў сказа; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Ход урока

 

Арганізацыйны момант.

— Добры дзень. Усе падрыхтаваліся да ўрока? Сядайце.

Хвілінка чыстапісання. Арфаграфічная размінка.

— Зараз адкрыем сшыткі. Запішам: дата, класная работа.

На дошцы напісана: ея ёя ея ёя. Вучні запісваюць у сшыткі.

— Якая арфаграмма схавалася ў хвілінке чыстапісання?

— У першым складзе перад націскам е пераходзьць ў я.

— Змадэлюйце гэта правіла.

Дзеці пішуць на дошцы і ў сшытках мадэль правіла.

— Прачытайце словы, якія запісаны на дошцы.

Сл_ды, гн_здо, л_сны, в_снавы, кв_цісты, с_яло, л_карства.

— Спішыце, устаўце прапушчаныя літары.

Адзін вучань ля дошкі, растлумачвае ўстаўленыя літары.

— Сляды, пішам літару я, таму што атрымашся пераход ад слова след. І г.д.

— Запішыце ў сшыткі па два прыклады на пераход е → я, ё → я.

Дзеці запісваюць, потым некалькі прыкладаў зачытваюць.

Паведамленне тэмы ўрока.

— Запішыце сказ пад дыктоўку: Вясна прыносіць нам ласкавае сонейка і пралескі.

Дзеці запісваюць сказ у сшыткі, адзін вучань ля дошкі.

— Знайдзіце ў сказк арфаграмы, растлумачце іх.

— Вясна, е пераходзіць у я. Прыносіць, т пераходзіць у ц. Пралеска, праверачнае слова пралесачка.

— Подкрэсліце голоўныя члены сказа.

— Вясна – дзейнік, прыносіць – выказнік.

— Знайдзіце ў сказе словы, якія адказваюць на адно пытанне. На якое? Якімі членамі сказа яны з’яўляюцца? Чаму? Як падкрэсліць?

— Сонейка і пралескі адказваюць на пытанне Што?, з’яўляюцца даданымі членамі сказа, таму што адказваюцьна склонавае пытанне, падкрэсліваюцца пунктырам.

— Знайдзіце слова, да якога яны адносяцца?

— Да слова прыносіць.

— Адкажыце, што гэта за члены сказа і чаму? Над якой тэмай мы працягваем працаваць на гэтым уроку?

— Тэма ўроку: сказы з аднароднымі членамі. Гэтыя словы з’яўляюцца аднароднымі членамі сказа, таму што залежаць ад аднаго члена сказа і адказваюць на адно пытанне.

Праверка дамашняга задання.

Вучні чытаюць сказы з аднароднымі членамі, вызначаюць іх: на якое пытанне адказваюць, да якога слова адносяцца, якімі членамі сказа – галоўнымі або даданымі – з’яўляюцца.

Работа з падручнікам.

Практыкаванне 54 вусна.

— Прачытайце сказы, дадзеныя ў практыкаванні. Разгледзьце схемы, прыведзеныя ніжэй. Вызначыце, якому сказу адпавядае кожная схема.

Практыкаванне 56.

— Прачытайце тэкст пра кошку і мышку. Дапоўніце сказы з аднароднымі членамі словамі па пытаннях. Запішыце сказы, якія ў вас атрымаліся. Падкрэсліце аднародныя члены сказа.

Вучні выконваюць работу самастойна. Праверка, выпраўленне памылак.

Слоўнікавы дыктант.

Крэйда, вучань, выдатнік, радок, зычны, настаўнік.

Вучні запісваюць пад дыктоўку словы ў сшытак. Праверка, выпраўленне памылак.

Вынік урока.

— Над якой тэмай працавалі?

— Сказы з аднароднымі членамі.

— Пра што новае даведаліся? Што выклікала цяжкасці? (адказы вучняў)

Дамашняе заданне.

Запісана на дошцы. Правіла старонка 31, практыкаванне 57.

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры