Тэматычны кантроль. 9 клас. Творчасць Янкі Купалы

Пытанні і заданні па тэме «Творчасць Янкі Купалы»

 

1. Перакажыце асноўныя этапы жыццёвага шляху Я. Купалы і пералічыце тыя рысы характару паэта, якія ў вас ёсць, або вы хацелі б мець.

 

2. Звярніце ўвагу на даты. З якімі знамянальнымі падзеямі ў жыцці Я. Купалы вы іх звязываеце?

— 1905 г

— 1908 г

— 1910 г

— 1913 г

 

3. Назавіце верш паэта, які стаў праграмай беларускага Адраджэння. Ахарактарызуйце гэты верш, вызначце яго мастацкія асаблівасці.

 

4. Выкажыце свае адносіны да радкоў з верша «З кутка жаданняў».

К яснаму сонцу з цьмы, з беспрасвецця,

К славе з бясслоўя ўсім нашым людзям –

Гэткай шукаю сцежкі на свеце,

Гэткаму Богу і душу аддам.

Якімі вобразна-выяўленчымі сродкамі стварае паэт у вершы маральны і эстэтычны ідэал паэта-грамадзяніна?

 

5. Які са шляхоў вызвалення Бацькаўшчыны вы лічыце самым правільным? Ці дае адказ на гэтае пытанне драма Я. Купалы «Раскіданае гняздо»?

 

6. Раскрыйце рамантычную сімволіку ў драме Я. Купалы «Раскіданае гняздо», пачынаючы з самой назвы.

 

7. Назавіце рысы сімвалізму і рамантызму ў паэме Я. Купалы «Яна і я».

 

8. Вызначце сацыяльна-філасофскі, гуманістычны пафас п’есы Я. Купалы «Раскіданае гняздо».

 

9. Пакажыце, як у вершах Я. Купалы спалучаюцца рамантычная акрыленасць думкі і рэалістычны паказ жыцця (на прыкладзе самастойна выбранных твораў).

 

10. Напішыце сачыненне на тэму «Вобразы Радзімы ў лірыцы Янкі Купалы».

 

11. Складзіце тэзісны план аднаго з артыкулаў пра Я. Купалу, прапанаваных у падручніку.

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры