План-канспект. 5 клас. Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія

Тэма: Падагульненне вывучанага па тэме «Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія»

 

Мэта: Стварыць умовы для ўзнаўлення і замацавання ведаў па вывучаным раздзеле; удасканальваць уменне правапісу ўласнабеларускіх і запазычаных слоў; паглыбіць пазнавальную цікавасць да прадмета; выхоўваць імкненне да ўласнага інтэлектуальнага развіцця.

 

Ход урока

 

Арганізацыйны момант.

 

Пастаноўка задач урока (сумесна з вучнямі)

 

Матывацыя.

Тэма «Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія» вельмі важная для любога вучня. Тое, чым мы з вамі займаліся, спатрэбіцца на працягу ўсяго навучання ў школе. Веданне правапісу слоў – гэта добрыя адзнакі на ўроках роднай мовы і літаратуры. Па тым, на колькі добра і правільна чалавек можа размаўляць на роднай мове, мяркуюць аб яго культуры. На сённяшнім уроку вам неабходна успомніць асноўныя пытанні па тэорыі і законы правапісу.

 

Асноўная частка ўрока

Сённяшні ўрок не зусім звычайны. Кожны з вас атрымаў набор заданняў і пытанняў ад… А хто гэта – вы даведаецеся, прачытаўшы гэты верш. Звернемся да эпіграфа ўрока. Літары ў ім, як байцы на парад, Строгім парадкам пастаўлены ў рад, Усе яны пэўнае месца знайшлі ў ім. Мы назавём гэта ўсё ……..

Як бачыце, сёння мы будзем у гасцях у Алфавіта. А ён ва ўсім любиць парадак. Таму Яго заданні неабходна выконваць хутка і правільна. За кожнае правільнае заданне вы атрымаеце пэўную колькасць балікаў. Каб атрымаць 10, вам неабходна набраць 20 балікаў. Ітак, у добры шлях. (За кожны правільны адказ на пытанні і заданні даецца по 1 балу, заданні з зорачкай ацэньваюцца ў 2 балы)

 

Пытанні і заданні

1. У якім царстве жыве Алфавіт?

2. Хто тут жыве, акрамя Яго? (гукі і літары)

3. А хто старэйшы гукі ці літары? Чаму?

4. Колькі галосных гукаў жыве ў царстве Беларускай мовы?

5. Якое слова складаецца з сямі гукаў, а паказвае на 32 літары?

6. Расстаўце словы ў алфавітным парадку

Ж…мчужына, ч…мпіён, стр…ляць, д…серт, н…жніцы, м…тал, бал…рына, сув…зь, аб…ліск, …ўропа.

7. *Перакладзіце словы на беларускую мову.

Педаль, стрелять, телефон, ветеран, геолог, праздник,фиалка.

8. Слоўнікавыя дыктоўкі.

І варыянт. Бр…зент, ж…тон, л…жка, к…ршун, ш…вяліцца, ч…снок, сагр…ваць, майст…р, гл…ток, …пітэт.

ІІ варыянт. Сур…ёзны, інтерв…ю, куп…істы, фел…етон, аб…ектыў, рэл…еф, Іл…я, л…ецца, прэм…ера, п…яўка.

ІІІ варыянт. Га…лё, Ган…, жыц…ё, збож…а, суд…я, стагод…е, тон…а, ван…а,

ал…ея, Палес…е.

9. Чым адрозніваюцца гукі ад літар?

10. Ці супадае колькасць літар і гукаў у слове?

11. *Укажыце колькасць літар і гукаў у словах.

Пісьмо     літар ______ гукаў____________

Дзверы_______________________________

Ад’езд _______________________________

Мядзведзь ____________________________

12. На якія групы паводле ўжывання падзяляюцца зычныя гукі? ( цвёрдыя, мяккія і зацвярдзелыя; парныя і няпарныя па звонкасці і глухасці: шыпячыя і свісцячыя)

13. Запісаць сказ, падкрэсліць свісцячыя гукі. Зіма з вясною сустракаецца, пра здароўе пытаецца.

14. *Да наступных слоў падбярыце іншыя з парнымі глухімі або звонкімі зычнымі. Заліць, бітон, галодны жар, год, дзень, суп, голас.

 

Глядзі працяг плана-канспекта для 5 класа па тэме «Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія» на другой старонке

Старонка: 1 2

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры