Праверачная работа. 10 клас. Складаназалежныя сказы.


Выпадак у лесе

 

На заліт..й сонц..м с..сне (пры) хар..ш(?)валася вавёрка. Бачыла што я сачу (за) ёй і нібы старалася мне (з,с)падабацца. Трымалася вел..чна грацы..зна. Здавалася што яна а…чувала сяб.. гаспадын…й і заклікала м..не см..лей трыма(ц,цц)а.

Раптам яна (с,з) ляцела (на) з..млю і хутка (па)бегла туды д(?)е с..род лесу віднелася ш..рокая (пра) галіна. Калі я прыбе(х,г) (на) п..лянку вавёрка с..дзела с..род малі(н,нн)іку. Нах..ляла ла..камі галінку каб ямч..й было бра(т,ц)ь ягады і ласавалася малінамі якімі шч..дра былі а..сыпа(н,нн)ы кусты.

Я хацеў абы(?)сці вавёрку каб (не) спуд(?)іць але яна сама (вы)скачыла (с,з) кустоў(?)я (у,ў) селася на з..лёнай галін..ы елкі і (с,з)даецца радавалася што прыв..ла мян.. сюды (у,ў) ягады.

Калі я выл..з (с,з) малі(н,нн)ік.. (у,ў)жо вечарэла. На палянц.. доўжыліся цені. Я спалохаўся што тут мян… застан.. ноч бо (не) ведаў (у,ў) які бок ісці (да) хаты.

 

Дадатковыя заданні

 

1. Знайдзі ў тэксце і выпішы складаназалежны сказ:

І варыянт – з першага абзаца;

ІІ варыянт – з апошняга абзаца.

 

2. Складзі схему выпісанага сказа, на якой укажы галоўную і даданую часткі, пастаў пытанне да даданай часткі, вызначы яе від, укажы сродак сувязі частак.

 

3. Дапоўні выпісаны сказ яшчэ адной даданай часткай.

 

4. Перабудуй сказ у складаназалежны, дапоўніўшы яго даданай часткай.

Узор: Да горада вяла абсаджаная старымі разгалістымі бярозамі шаша. – Да горада вяла шаша, якая была абсаджана разгалістымі бярозамі.

І варыянт – Трымалася велічна, грацыёзна.

ІІ варыянт – На палянцы доўжыліся цені.

 

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры