Праверачная работа. Памятка вучням. 7 клас. Асобыя формы дзеяслова. Дзеепрыслоўе.

Мэта: Абагульненне і сістэматызацыя ведаў навучэнцаў па тэме “Асобыя формы дзеяслова”. Замацаванне практычных уменняў адрозніваць дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе па іх асноўным прыметам.

Работа над утварэннем дзеепрыслоўя, над арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі навыкамі правапісу дзеепрыслоўя і абасобленай акалічнасці, якая выражына дзеепрыслоўным зваротам.

 

Памятка вучням па тэме “Асобыя формы дзеяслова”


Дзеепрыметнік                                               Дзеепрыслоўе

                                                        абазначае

прымету прадмета

паводле дзеяння                                    дадатковае дзеянне

                                                         паясняе

назоўнік                                                          дзеяслоў-выказнік

                                                       пытанні

Які? якая? якое? якія?                                   Што робячы?

Што зрабіўшы?

                                             граматычныя формы

Род, лік, склон,                                                     нязменная

трыванне, час                                         трыванне, зваротнасць

                                                   сінтаксічная роля

Азначэнне                                                              акалічнасць

выказнік (рэдка)                                             выказнік (рэдка)

Воблакі, шчодра пасыпаўшы зямлю снегам, падняліся вышэй.

Зямля, шчодра пасыпаная снегам, выглядала ўрачыста.

 

Асноўнае дзеянне: Воблакі падняліся. (выказнік)

Дадатковае дзеянне: Яны пасыпалі, (выказнік)

 

 

Заданні для самаправеркі па тэме “Асобыя формы дзеяслова. Дзеепрыслоўе.”

 

1. Што новага вы даведаліся на ўроку?

 

2. Дзеепрыслоўе мае прыметы дзеяслова

трыванне, час, спражэнне, асобу, лад, зваротнасць

(выпішы патрэбнае)

 

3. Вызнач у кожным радзе дзеепрыслоўе:

а) спісаў, спісаны, спісваючы, спісвае;

б) падняты, падымаюць, падымаючы, падыму;

в) гуляючы, гуляць, згуляны, згуляем;

г) засейваем, сеяць, засеяны, сеючы;

д) касіць, скасіўшы, касіў бы, скошаны.

 

4. Утвары дзеепрыслоўі:

маляваць, намаляваць,

зразумець, разумець,

прамокнуць, спяваць.

 

5. Складзі простыя сказы, замяніўшы адзін з дзеясловаў адпаведным дзеепрыслоўем.

1. Дождж спыніўся нечакана. Ён толькі спалохаў людзей.

2. Дзеці добра апрануліся. Яны пайшлі на станцыю.

3. Бура пранеслася над лесам. Яна нарабіла многа шкоды.

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры