‘2 клас’

План-канспект. Беларуская мова. 2 клас. Галосныя літары і гукі.

Тэма: Галосныя літары і гукі.

Мэта: Сістэматызаваць звесткі па тэме “Галосныя літары і гукі”. Развіваць маўленне вучняў праз пашырэнне іх лексічнага запасу. Спрыяць выхаванню цікавасці да працы і павагу да людзей розных прафесій.

Тып урока: Урок паўтарэння і абагульнення.

Абсталяванне: Падручнік “Беларуская мова” 2 клас. Карткі з заданнямі.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 2 клас. Вымаўленне гука [р], літара р.

Тэма: Вымаўленне гука [р], літара р.

Мэты: Пазнаёміць вучняў з правільным вамаўленнем гука [р]. Фарміраваць навыкі вымаўлення гукаў, валоданне роднай мовай. Выхоўваць любоў да беларускай мовы.

Абсталяванне: Падручнік, руска-беларускі слоўнік, сшыткі.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 2 клас. Народныя заклічкі, прыгаворкі, пацешкі.

Тэма: Народныя заклічкі, прыгаворкі, пацешкі.

Мэта: Пазнаёміць з творамі малых жанраў вуснай народнай творчасці. Развіваць і выхоўваць цікавасць да твораў вуснай народнай творчасці, да гісторыі свайго народа.

Абсталявынне: Падручнік, выстава кніг з творамі вуснай народнай творчасці.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 2 клас. Малыя жанры фальклору.

Тэма: Малыя жанры фальклору.

Мэта: Пазнаёміць з новым раздзелам падручніка. Пашырыць далягляд навучэнцаў аб малых жанрах фальклору. Паказаць самабытнасць народа, якая выяўляецца ў вуснай народнай творчасці. Стварыць умовы для выхавання павагі да спадчыны свайго народа.

Абсталяванне: Падручнік, зборнікі твораў вуснай народнай творчасці.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 2 клас. Восеньскія святы. А. Дзеружынскі “Верасень”.

Тэма: Восеньскія святы. А. Дзеружынскі “Верасень”.

Мэта: Пазнаёміць дзяцей з восеньскімі святамі, вершам А. Дзеружынскага “Верасень”. Развіваць мову вучняў, мысленне, узбагачаць слоўнікавы запас вучняў. Выхоўваць актыўнасць на уроку, уважлівасць, павагу да роднай мовы, літаратуры, беларускай народнасці.

Абсталяванне: Падручнік.

Чытаць план-канспект далей

Што шукаеш?

Нашы сябры