Нашы сябры

‘план-канспект’

План-канспект. Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. Урок 2.

Тэма: Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. Урок 2.

Мэта: Актуалізацыя і замацаванне засвоеных ведаў пра існаванне ледавіка на тэрыторыі нашай краіны; азнаямленне вучняў з крыніцамі гістарычных ведаў, якія з’яўляюцца прыкладамі матэрыяльнай і духоўнай культуры; пашырэнне ведаў аб гістарычным мінулым краіны; выхаванне пашаны да прыродных помнікаў гісторыі.

Тып урока: Замацаванне і пашырэнне ведаў.

Абсталяванне: Падручнік “Мая радзіма Беларусь” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Падрыхтоўка жывёл да зімы. Эдуард Шым “Цяжкая праца”.

Тэма: Падрыхтоўка жывёл да зімы. Эдуард Шым “Цяжкая праца”.

Мэта: Удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, прагназаваць змест твора па загалоўку, распазнаваць аўтара ў творы, яго адносіны да героя твора, вызначаць тэму і галоўную думку твора; выхоўваць станоўчыя адносіны да жывёл і птушак.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Тэма: Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднароднях членаў сказа, іх злучэння пры дапамозе інтанацыі, слоў і, а, але; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны.

Тэма: Маўклівыя сведкі мінуўшчыны.

Мэта: Актуалізацыя раней засвоеных ведаў; азнаямленне вучняў з крыніцамі гістарычных ведаў, якія з’яўляюцца прыкладамі матэрыяльнай і духоўнай культуры; выхаванне пашаны да гісторыі роднага краю, памяці сваіх продкаў.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: Падручнік “Мая радзіма Беларусь” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас. Стужка часу.

Тэма: Стужка часу.

Мэта: Фарміраванне ў вучняў першапачатковых уяўленняў аб гістарычным часе; азнакамленне вучняў са стужкай часу і правілам лічэння гадоў у гісторыі; прывіванне цікавасці да вывучэння гісторыі.
Тып урока: Камбінаваны.
Абсталяванне: Падручнік “Мая радзіма — Беларусь” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Тэма: Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднародных членаў сказа на пісьме; удасканальваць уменні вучняў інтанаваць сказы з аднароднымі членамі сказа; фарміраваць навык правільна будаваць і ўжываць сказы такога тыпу пры складанні тэксту; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей