‘план-канспект’

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Сказы з аднароднымі членамі.

Тэма: Сказы з аднароднымі членамі.

Мэта: Фарміраваць уменне знаходзіць у сказе аднародныя члены сказа (галоўныя і даданыя), развіваць сказы з дапамогай аднародных членаў сказа; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Прыметы восені. Якуб Колас “Адлёт жураўлёў”; Міхась Пазнякоў “Клёны”.

Тэма: Прыметы восені. Якуб Колас “Адлёт жураўлёў”; Міхась Пазнякоў “Клёны”.

Мэта: Пачаць знаёмства з новай часткай; удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, назіраць за рыфмай вершаў, вызначаць іх агульны эмацыянальны настрой, узнаўляць мастацкія вобразы праз слоўнае маляванне карцін прыроды; выхоўваць любоў да прыроды.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Мікола Хведаровіч “Верасень”.

Тэма: Мікола Хведаровіч “Верасень”.

Мэта: Удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, назіраць за рыфмай вершаў, вызначаць іх агульны эмацыянальны настрой; пашыраць веды об прыметах восені; выхоўваць любоў да прыроды.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 2 клас. Вымаўленне гука [р], літара р.

Тэма: Вымаўленне гука [р], літара р.

Мэты: Пазнаёміць вучняў з правільным вамаўленнем гука [р]. Фарміраваць навыкі вымаўлення гукаў, валоданне роднай мовай. Выхоўваць любоў да беларускай мовы.

Абсталяванне: Падручнік, руска-беларускі слоўнік, сшыткі.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 2 клас. Народныя заклічкі, прыгаворкі, пацешкі.

Тэма: Народныя заклічкі, прыгаворкі, пацешкі.

Мэта: Пазнаёміць з творамі малых жанраў вуснай народнай творчасці. Развіваць і выхоўваць цікавасць да твораў вуснай народнай творчасці, да гісторыі свайго народа.

Абсталявынне: Падручнік, выстава кніг з творамі вуснай народнай творчасці.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 2 клас. Малыя жанры фальклору.

Тэма: Малыя жанры фальклору.

Мэта: Пазнаёміць з новым раздзелам падручніка. Пашырыць далягляд навучэнцаў аб малых жанрах фальклору. Паказаць самабытнасць народа, якая выяўляецца ў вуснай народнай творчасці. Стварыць умовы для выхавання павагі да спадчыны свайго народа.

Абсталяванне: Падручнік, зборнікі твораў вуснай народнай творчасці.

Чытаць план-канспект далей

Што шукаеш?

Нашы сябры