‘урок’

Сцэнарый. Урок пазакласнага чытання. Казачнікі свету.

Тэма: Казачнікі свету.

Мэта: пашырыць веды вучняў аб літаратурнай казцы, беларускіх і замежных казачніках; пашырыць чытацкі кругагляд навучэнцаў; падвесці вынік самастойнаму чытанню казак навучэнцамі; у творчай, гульнявой форме выявіць веды навучэнцамі прачытаных твораў; выхоўваць сродкамі чытання маральных і эстэтычных пачуццяў; выклікаць цікавасць да чытання казак.

Абсталяванне: Кнігі і партрэты казачнікаў свету, магнітафон, запіс мелодыі “У гасцях у казкі”, мяшочак з бочачкамі, кніжныя ілюстрацыі казак; экран гульні, на якім па ходзе адлюстроўваюцца вынікі конкурсаў, “Граматы чытача” для ўзнагароджання каманд.

Чытаць сцэнарый далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 3 клас. Літаратурныя казкі. Галіна Васілеўская “Усмешка”.

Тэма: Літаратурныя казкі. Галіна Васілеўская “Усмешка”.

Мэта: пазнаёміць вучняў з творчасцю Г. Васілеўскай, з яе казкай “Усмешка”; замацаваць веды аб асаблівасцях літаратурнай казкі; развіваць маўленне вучняў, уменне выразнага чытання, папаўняць іх слоўнікавы запас; выхоўваць сродкамі чытання маральныя і эстэтычныя пачуцці; выклікаць цікавасць да чытання казак.

Абсталяванне: Падручнік Літаратурнае чытанне 3 клас, партрэт Г. Васілеўскай, карткі для гульні “Цёмная лашадка”.

Папярэдняя падрыхтоўка: Вуням было прапанована падрыхтаваць паведамленні аб жыцці і творчасці Г. Васілеўскай, прынесці на ўрок кнігі аўтара.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 3 клас ШБМН. Састаў слова.

Тэма: Састаў слова.

Мэты: актуалізаваць веды вучняў пра часткі слова: аснову, корань, прыстаўку, суфікс, канчатак; практыкаваць у разборы слова па саставе, падборы аднакаранёвых слоў; развіваць арфаграфічную пільнасць; узбагачаць лексічны запас вучняў.

Тып урока: урок паўтарэння і абагульнення.

Абсталяванне: дыдактычны матэрыял, малюнкі, тэматычныя слоўнікі для пачатковых класаў «Слоўнікавая скарбонка», табліцы.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. Урок 2.

Тэма: Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. Урок 2.

Мэта: Актуалізацыя і замацаванне засвоеных ведаў пра існаванне ледавіка на тэрыторыі нашай краіны; азнаямленне вучняў з крыніцамі гістарычных ведаў, якія з’яўляюцца прыкладамі матэрыяльнай і духоўнай культуры; пашырэнне ведаў аб гістарычным мінулым краіны; выхаванне пашаны да прыродных помнікаў гісторыі.

Тып урока: Замацаванне і пашырэнне ведаў.

Абсталяванне: Падручнік “Мая радзіма Беларусь” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Падрыхтоўка жывёл да зімы. Эдуард Шым “Цяжкая праца”.

Тэма: Падрыхтоўка жывёл да зімы. Эдуард Шым “Цяжкая праца”.

Мэта: Удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, прагназаваць змест твора па загалоўку, распазнаваць аўтара ў творы, яго адносіны да героя твора, вызначаць тэму і галоўную думку твора; выхоўваць станоўчыя адносіны да жывёл і птушак.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Тэма: Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднароднях членаў сказа, іх злучэння пры дапамозе інтанацыі, слоў і, а, але; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

Што шукаеш?

Нашы сябры