Нашы сябры

Словаўтваральны разбор. Парадак і прыклады словаўтваральнага разбору.

Парадак словаўтваральнага разбору слова

У ВНУ

1. Часціна мовы.

2. Вытворнае слова ці невытворнае.

3. Значэнне вытворнага слова.

4. Словаўтваральная база (аснова, поўнасцю слова ці спалучэнне слоў).

5. Словаўтваральны сродак (прыстаўка, суфікс і інш.).

6. Спосаб словаўтварэння (прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бязафіксны, марфолага-сінтаксічны, лексіка-сінтаксічны, лексіка-семантычны).

7. Графічная схема ўтварэння слова (абазначэнне словаўтваральнай сувязі вытворнага слова і слова з утваральнай асновай).

У школе

1. Часціна мовы.

2. Лексічнае значэнне слова.

3. Утваральная аснова.

4. Сродак (прыстаўка, суфікс), пры дапамозе якога ўтворана.

5. Спосаб словаўтварэння (прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны, бяссуфіксны, асноваскладанне, словаскладанне, пераход слоў з адной часціны мовы ў другую).

6. Графічная схема ўтварэння слова.

Узоры выканання словаўтваральнага разбору слова

Негарачае восеньскае сонца залівала пакой святлом.

У ВНУ

1. Негарачае — прыметнік.

2. Вытворны.

3. Лексічнае значэнне ‘цёплае’.

4. Утваральная база — прыметнік гарачы.

5. Словаўтваральны сродак прыстаўка не-.

6. Спосаб ўтварэння – прыставачны.

7. Графічная схема ўтварэння слова: гарачы → негарачы.

У школе

1. Негарачае — прыметнік.

2. Лексічнае значэнне ‘цёплае’.

3. Утвораны ад прыметніка гарачы.

4. Словаўтваральны сродак прыстаўка не-.

5. Спосаб ўтварэння – прыставачны.

6. Графічная схема ўтварэння слова: гарачы → негарачы.

 

Чарнела неба ад хмар, шумеў голым веццем узлесак, стыла шэрая далячынь.

У ВНУ

1. Узлесак — назоўнік.

2. Вытворны.

3. Лексічнае значэнне край лесу .

4. Утваральная аснова лес- (ад назоўніка лес).

5. Словаўтваральны сродак прыстаўка уз- і суфікс -ак.

6. Спосаб ўтварэння прыставачна-суфіксальны.

7. Графічная схема ўтварэння слова: лес → узлесак.

У школе

1. Узлесак — назоўнік.

2. Лексічнае значэнне ‘край лесу’.

3. Утваральная аснова лес.

4. Утвораны пры дапамозе прыстаўкі уз- і суфікса -ак.

5. Спосаб ўтварэння прыставачна-суфіксальны.

6. Графічная схема ўтварэння слова: лес → узлесак.

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Іншыя карысныя матэрыялы

Пакінуць водгук

Што шукаеш?