Слоўнікавы дыктант. Правапіс ў. Правапіс апострафа і мяккага знака.


Правапіс у, ў

Сала…і, аквары…м, ня…мека, …ладзімір, рака …са, стра…с, здаро…е, шлагба…м, рады…с, дыназа…р, ваку…м, па…за, наста…нік, а…дыенцыя, сімпозі…м, ма…зер, бра…нінг, ка…чук, архівары…с, со…с, мы …бачылі, по…дзень, вынікі …ніі, гучала “…ра”, а…л.

Са…на, са…дат, па…коўнік, ка…пак, ва …ніверсаме, а…тамабіль, па…станне, аквары…м, рады…с, поды…м, ска…т, мо…чкі, ва…кі, напіса…, да…ніна.

 

Правапіс апострафа і раздяляльнага мяккага знака

Сур…ёзны, інтерв…ю, куп…істы, фел…етон, аб…ектыў, рэл…еф, Іл…я, між…ярусны, л…ецца, вал…ер, прэм…ера, п…яўка, міл…ён, з…ява, Дзям…ян, з…едлівы, ад…ютант, аб…інець, Дар…я, медал…ён, п…еса, шматкроп…е, п…едэстал, надвор…е, мантыл…я.

Певен…, прос…ба, пал…цы, дз…веры, с…цяг, з…вер, будз…це, сядз…це, кін…це, жнівен…скі, сляз…мі, кон…мі, кон…чык, балон..чык, восем…, жолаб.., насып…, бол…ш, мен…ш, ін…шы.

Шмат…ярусны, без…языкі, салаў…і, шчаў…ё, абаў…ю, інтэрв…ю, кал…е, павіл…н, кан…ён, п…еса, паштал…ён, біл…ярд, з…едліва, кур…ер, разнатраў…е, з…ява, парц…еры.

 

Правапіс мяккага знака

Дз…ме, с…мелы, кас…ба, дз…муць, дз…веры, с…нег, мяс…ціна, поз…ні, пес…ня, ц…вёрды, с…ціплы, стан…це, пос…пех, мен…шы, подз…віг, рэдз…ка, піс…мо, дз…ве, глыб…, восем…, едз…це, ц…мяны, з…мена, дзядз…ка, медз… .

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Водгукі на “Слоўнікавы дыктант. Правапіс ў. Правапіс апострафа і мяккага знака.”

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры