Нашы сябры

‘Літаратурнае чытанне’

Займальны і дыдактычны матэрыял. Тэма “Загадкі ”

Займальны і дыдактычны матэрыял па літаратурнаму чытанню. Тэма “Загадкі”.

Мэта: навучыць адгадваць загадкі, развіваць мысленне, кемлівасць.

 
Глядзець займальны і дыдактычны матэрыял

Займальны і дыдактычны матэрыял. Тэма “Скарагаворкі”

Займальны і дыдактычны матэрыял па беларускай мове і літаратурнаму чытанню. Тэма “Скарагаворкі”.

Мэта: адпрацаваць вымаўленне гукаў беларускай мовы.

 
Глядзець займальны і дыдактычны матэрыял

Сцэнарый. Урок пазакласнага чытання. Казачнікі свету.

Тэма: Казачнікі свету.

Мэта: пашырыць веды вучняў аб літаратурнай казцы, беларускіх і замежных казачніках; пашырыць чытацкі кругагляд навучэнцаў; падвесці вынік самастойнаму чытанню казак навучэнцамі; у творчай, гульнявой форме выявіць веды навучэнцамі прачытаных твораў; выхоўваць сродкамі чытання маральных і эстэтычных пачуццяў; выклікаць цікавасць да чытання казак.

Абсталяванне: Кнігі і партрэты казачнікаў свету, магнітафон, запіс мелодыі “У гасцях у казкі”, мяшочак з бочачкамі, кніжныя ілюстрацыі казак; экран гульні, на якім па ходзе адлюстроўваюцца вынікі конкурсаў, “Граматы чытача” для ўзнагароджання каманд.

Чытаць сцэнарый далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 3 клас. Літаратурныя казкі. Галіна Васілеўская “Усмешка”.

Тэма: Літаратурныя казкі. Галіна Васілеўская “Усмешка”.

Мэта: пазнаёміць вучняў з творчасцю Г. Васілеўскай, з яе казкай “Усмешка”; замацаваць веды аб асаблівасцях літаратурнай казкі; развіваць маўленне вучняў, уменне выразнага чытання, папаўняць іх слоўнікавы запас; выхоўваць сродкамі чытання маральныя і эстэтычныя пачуцці; выклікаць цікавасць да чытання казак.

Абсталяванне: Падручнік Літаратурнае чытанне 3 клас, партрэт Г. Васілеўскай, карткі для гульні “Цёмная лашадка”.

Папярэдняя падрыхтоўка: Вуням было прапанована падрыхтаваць паведамленні аб жыцці і творчасці Г. Васілеўскай, прынесці на ўрок кнігі аўтара.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Падрыхтоўка жывёл да зімы. Эдуард Шым “Цяжкая праца”.

Тэма: Падрыхтоўка жывёл да зімы. Эдуард Шым “Цяжкая праца”.

Мэта: Удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, прагназаваць змест твора па загалоўку, распазнаваць аўтара ў творы, яго адносіны да героя твора, вызначаць тэму і галоўную думку твора; выхоўваць станоўчыя адносіны да жывёл і птушак.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Прыметы восені. Якуб Колас “Адлёт жураўлёў”; Міхась Пазнякоў “Клёны”.

Тэма: Прыметы восені. Якуб Колас “Адлёт жураўлёў”; Міхась Пазнякоў “Клёны”.

Мэта: Пачаць знаёмства з новай часткай; удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, назіраць за рыфмай вершаў, вызначаць іх агульны эмацыянальны настрой, узнаўляць мастацкія вобразы праз слоўнае маляванне карцін прыроды; выхоўваць любоў да прыроды.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Мікола Хведаровіч “Верасень”.

Тэма: Мікола Хведаровіч “Верасень”.

Мэта: Удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, назіраць за рыфмай вершаў, вызначаць іх агульны эмацыянальны настрой; пашыраць веды об прыметах восені; выхоўваць любоў да прыроды.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

Што шукаеш?