Трэніровачны тэст. Арфаграфія. Частка 2

Заданні для падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. Тэма “Арфаграфія”:

— Правапіс спалучэнняў зычных у словах іншамоўнага паходжання

— Правапіс у — ў. Адлюстраванне па пісьме дзекання і цекання, падаўжэння зычных

— Правапіс мяккага знака і апострафа

Ужыванне вялікай літары

1. Адзначце словы, у якіх пішацца літара у:

1) па_за,                                               2) со_с,

3) мароза_стойлівы,                    4) ва _нівермагу,

5) За_рáлле.

 

2. Адзначце словы, у якіх пішацца літара ў:

1) Люблінская _нія,                    2) па_зком,

3) Янка Ма_р,                                 4) рака _шача,

5) накіраваць на _льтрагук.

 

3. Адзначце словы, у якіх пішацца мяккі знак:

1) ін_шы,                            2) італ_янскі,

3) барац_біт,                   4) калос_се,

5) лёген_ка.

 

4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску ставіцца апостраф:

1) любоў..ю,                         2) прэм..ера,

3) раз..яднаць,                    4) ін..екцыя,

5) лас..ён.

 

5. Адзначце словы, у якіх мяккі знак не пішацца:

1) восем..сот,                    2) ц..вёрдасць,

3) падз..ме,                         4) фантан..чык,

5) дзевяц..сот.

 

6. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара:

1) брэс..кі,                          2) кіргі..скі,

3) капус..ны,                    4) рос..тань,

5) бес..ардэчны.

 

7. Адзначце словы, у якіх дапушчана памылка:

1) каллектыў,                                  2) прыгожая панна,

3) рашчапіць вагоны,                   4) капусны ліст,

5) солнца.

 

8. Адзначце словы, у якіх нічога ўстаўляць не трэба:

1) міласэр..насць,                          2) поз..на,

3) ра..злаваць,                                 4) кантрас..ны,

5) палé..скі.

 

9. Адзначце словы, якія пішуцца разам:

1) горка_салёны,                        2) мікра_клімат,

3) контр_разведка,                    4) паў_Мінска,

5) усходне_славянскі.

 

10. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок:

1) медна_стволы,                       2) зялёна_аксамітны,

3) супраць_леглы,                     4) метэа_зводка,

5) паў_Амерыкі.

 

11. Адзначце словы, якія пішуцца асобна:

1) дыяметральна_супрацьлеглы,            2) высока_эфектыўны,

3) першабытна_абшчынны,                        4) дастаткова_вядомы,

5) абсалютна_спакойны.

 

12. Адзначце словы, якія напісаны правільна:

1) заходне-еўрапейскія краіны,          2) праца-здольнае насельніцтва,

3) ціхаакіянскае цячэнне,                      4) прэм’ер-міністр,

5) светлакарыневыя валасы.
Глядзі працяг трэніровачнага тэста па тэме “Арфаграфія” на другой старонке

Старонка: 1 2

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры