Слоўнікавы дыктант. Правапіс зычных


Правапіс звонкіх і глухіх зычных

Агаро…, ду…, во…чык, сне…, ланцу…, разве…ка, маро…, ка…ба, а…пачыць, сце…ка, ла…чына, прыез…, про…ба, бяро…ка, муро…, гара…, дож…, кні…ка, істу…ка, гарбу…, но…біт, звя…ка, усхо…, зу…, сця… .

…евяць, надвор…е, с…мнаццаць, развод…е, мядз…ведзь, мас…аж, капус…ны, ду…, перапі…чык, раззбраен…е, бяс…оніца, са…на, аквары…м, пі…ніна, стад…н, р…лізм, ак…н.

 

Правапіс падоўжаных і падвоеных зычных

Пяц…ю, нянавісц…ю, беззямел…е, рас…казаць, печ…у, мед…ю, рос…ып, далон…ю, узбраен…е, спеласц…ю, камен…е, дзейнасц…ю, узвыш…а, навасел…е, мяцеліц…а, збож…а, ноч…у, дзевяц…ю, ад…аны, смец…е, пачуц…і, меж…ы, мудрасц…ю, гал…ё, застрэш…а.

Га…лё, Ган…а, Жан…а, Ал…а, жыц…ё, збож…а, суд…я, стагод…е, тон…а, Ген…адзь, Іл…я, ван…а, развод…е, замуж…а, узвыш…а, застрэш…а, метал…, Палес…е.

 

Правапіс нн

Дзё…ы, пераме…ы, жураўлі…ы, каці…ы, со…ы, тума…ы, паслухмя…ы, гасці…ы, мадо…а, скура…ы, задуме…ы, сцюдзё…ы, салаўі…ы, алавя…ы, ветра…ы, страшэ…ы, каме…ы, сярэбра…ы, палымя…ы, вясе…і, асе…і, змора…ы, вогне…ы, куры…ы, разыгра…ы.

 

Правапіс спалучэнняў зычных

Шчас…лівы, пя…чаны, капус…ны, помс…лівы, міласэр…ны, мес…ны, браз…нуць, Слу…чына, тавары…кі, Добру…скі, каза…скі, маладзе…кі, картатэ…чык, кантрас…ны, дэсан…ны, скла…чына, пагру…чык, абстрак…ны, кантэкс…ны, тка…кі, перапі…чык, рэкар…смен, радас…ны, карыс…ны, кампос…ны.

…жаваць, перапі…чык, мые…ся, на пе…цы, …часце, пя…чота, пя…чаны, маса…, скла…чына, прабе…чыся, рэкар…смен, пру…ка, лё…ка, мя…ка, абе…, у сірэ…цы, бага… .

Капус…ны, хіс…уцца, міласэр…ы, выяз…ы, мес…ы, радас…ы, браз…уць, кантрас…ы, дэса…ны, чэрс…вы, жорс…кі, ро…чына, карыс…івы, ні…чымны, праяз…ы.

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры