‘Вучням’

Сінтаксічны разбор словазлучэння. Тэорыя і практыка.

У дапаможніку прыведзена схема, па якой ажыццяўляецца сінтаксічная характарыстыка словазлучэння, і ўзор выканання поўнага сінтаксічнага разбора словазлучэння.

 
Глядзець сінтаксічны разбор словазлучэння

Сінтаксічны разбор сказа. Просты сказ. Тэорыя і практыка.

У дапаможніку прыведзена схема, па якой ажыццяўляецца сінтаксічная характарыстыка простага сказа, і ўзор выканання поўнага сінтаксічнага разбора простага сказа.

 
Глядзець сінтаксічны разбор сказа

Выніковы тэставы кантроль. 5 клас. Тэст 2.

Гэты тэст дапаможа табе выявіць узровень сваіх пазнанняў па тэмах “Фанетыка”, “Арфаграфія, “Лексіка”.

 
Прайсці тэст

Красворд. Мая радзіма Беларусь. Першыя друкаваныя кнігі.

Пазнавальны красворд па курсу Мая радзіма Беларусь 4 класс тэма “Першыя друкаваныя кнігі”.

Правер свае веды, разгадаўшы прапанаваны красворд.

Разгадаць красворд

Выніковы тэставы кантроль. 5 клас. Тэст 1.

Тэставыя заданні абагульняючага характару па тэмах курса беларускай мовы ў 5 класе. Тэст дазваляе выявіць узровень засваення вучэбнага матэрыялу.

Выберы на кожнае заданне толькі адзін правільны на твой погляд адказ і адзнач яго. Калі будуць адзначаны адказы на ўсе 6 заданняў, націсні на кнопку выніка і атрымай адзнаку сваіх ведаў.

Тэмы: “Словазлучэнне”, “Сінтаксіс і пунктуацыя”, “Тэкст”

Прайсці тэст

Марфалагічны разбор. Марфалагічны разбор прыслоўя. Марфалагічны разбор прыназоўніка. Марфалагічны разбор злучніка.

Марфалагічны разбор можа быць поўны і частковы. Пры поўным разборы адзначаюцца ўсе марфалагічныя прыметы слова, пры частковым – толькі некаторыя з іх, напрыклад, род назоўнікаў, асоба дзеясловаў і г.д.

Пры марфалагічным разборы службовых часцін мовы асаблівую ўвагу трэба звярнуць на адрозненне прыназоўнікаў і злучнікаў ад падобных да іх па форме слоў іншых часцін мовы – прыслоўяў, займеннікаў, часціц і інш.

 

Разгледзім на прыкладах марфалагічны разбор прыслоўя, прыназоўніка і злучніка.

Глядзець практычную работу далей

Што шукаеш?

Нашы сябры