Нашы сябры

‘Вучням’

Прыклады словаўтваральнага разбору слоў

Некалькі прыкладаў словаўтваральнага разбору слоў

 
Глядзець прыклады разбору

Марфалагічны разбор прыназоўніка. Парадак і прыклады марфалагічнага разбору прыназоўніка.

Парадак марфалагічнага разбору прыназоўніка ў ВНУ і школе. Узоры выканання марфалагічнага разбору прыназоўніка ў ВНУ і школе.

 
Глядзець марфалагічны разбор прыназоўніка

Марфалагічны разбор безасабова-прэдыкатыўных слоў. Парадак і прыклады марфалагічнага разбору безасабова-прэдыкатыўных слоў.

Парадак марфалагічнага разбору безасабова-прэдыкатыўных слоў у ВНУ. Узоры выканання марфалагічнага разбору безасабова-прэдыкатыўных слоў у ВНУ.

 
Глядзець марфалагічны разбор безасабова-прэдыкатыўных слоў

Марфалагічны разбор прыслоўя. Парадак і прыклады марфалагічнага разбору прыслоўя.

Парадак марфалагічнага разбору прыслоўя ў ВНУ і школе. Узоры выканання марфалагічнага разбору прыслоўя ў ВНУ і школе.

 
Глядзець марфалагічны разбор прыслоўя

Марфалагічны разбор дзеепрыслоўя. Парадак і прыклады марфалагічнага разбору дзеепрыслоўя.

Парадак марфалагічнага разбору дзеепрыслоўя ў ВНУ і школе. Узоры выканання марфалагічнага разбору дзеепрыслоўя ў ВНУ і школе.

 
Глядзець марфалагічны разбор дзеепрыслоўя

Марфалагічны разбор дзеепрыметніка. Парадак і прыклады марфалагічнага разбору дзеепрыметніка.

Парадак марфалагічнага разбору дзеепрыметніка ў ВНУ і школе. Узоры выканання марфалагічнага разбору дзеепрыметніка ў ВНУ і школе.
 
Глядзець марфалагічны разбор дзеепрыметніка

Марфалагічны разбор інфінітыва. Парадак і прыклады марфалагічнага разбору інфінітыва.

Парадак марфалагічнага разбору інфінітыва ў ВНУ і школе. Узоры выканання марфалагічнага разбору інфінітыва ў ВНУ і школе.
 
Глядзець марфалагічны разбор інфінітыва

Што шукаеш?