Ускладнёнае спісванне. 6 клас. Дзеяслоў.


Спішыце, устаўце патрэбныя літары, абазначце асабовыя канчаткі дзеясловаў.
 
Схема жыцця
 
Роб…м да стомы. Цягн…мся. Мар…м.

Век здаганя…м. Героямі ходз…м.

Ззя…м, як сонца. Чарне…м, як хмары.

Нешта губля…м. Амаль не знаходз…м.

 

Моцна каха…м. Ад шчасця заходз…мся.

Рады, як чэрці. Як людзі, суму…м.

Свар…мся. Мір…мся. І разыходз…мся.

Дзён не хапа… . Тыдні марну…м.

 

Вер…м з калыскі, што лепшае спраўдз…цца.

Побыт бацькоўскі не памята…м.

Плач…м. Рагоч… м. Клянёмся не скардз…цца.

Дзесьці насмецц…м. Не падмята…м.

 

Не заўважа…м. Чула клапоц…мся.

Успаміна…м. І забыва…м.

Хутка ўзнос…мся. Коц…мся, коц…мся.

Ма…м, што трэба. Нічога не ма…м.

 

Планы склада… . Маха…м рукою.

Зрэдку бушу…м. Ціха згара…м.

Прагн…м спакою. Не бач…м спакою.

Моўчкі хварэ…м. І паміра…м.

(Пімен Панчанка.)

 

—————————

Спішыце, устаўце патрэбныя літары, абазначце асабовыя канчаткі дзеясловаў.

 

Сляды на снезе

 

Белым роўным слоем снег пакрыў з..млю. Прыгледз..ц..ся ўважліва і вы заўваж..ц.., што снег ра..пісалі разнастайныя сл..ды.

Тон..нькім лацу..ком цягну(ц, цц)а сл..ды л..сной мышы. Пад снежным покрывам мыш шука.. ежу і робіць мноства тунеляў.

Вось доўгі, роўны ланцужок сл..доў. Гэта л..сіца (не) спяшалася, бегла дробнай ры(с, сс)ю. Далей след прарыва..цца глыбокай ямкай. Тут ліса паласавалася л..сной мы(ш, шш)у.

Вось ідз.. даро..ка сл..доў зайца. Заднія лапкі заяц закід(?)ва.. ўперад, і сл..ды іх перад п..рэднімі. Раптам ланцужок павароч(?)ва.. ўбок. Відаць, заяц (з, с)палоха..ся л..сіцы і (с ,з)бочыў у зараснікі.

Вось ішоў лось, правал..ваўся ў снег. Пасля (з, с)пыніўся каля маладых сасонак, паж..ваў ігліцу, (с,з)лама.. галінку і пайшо.. далей.

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры