‘11 клас’

Трэніровачны тэст. Арфаграфія. Частка 2

Заданні для падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. Тэма “Арфаграфія”:

— Правапіс спалучэнняў зычных у словах іншамоўнага паходжання

— Правапіс у — ў. Адлюстраванне па пісьме дзекання і цекання, падаўжэння зычных

— Правапіс мяккага знака і апострафа

Ужыванне вялікай літары
Глядзець трэніровачны тэст

Трэніровачны тэст. Арфаграфія.

Заданні для падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. Тэма “Арфаграфія”:

— Напісанні, заснаваныя на фанетычным і марфалагічным прынцыпах

— Правапіс о, э — а (ы); е, ё — я.

— Галосныя ў складаных словах.

— Правапіс прыстаўных галосных і зычных.
Глядзець трэніровачны тэст

Праверачны тэст. 11 клас. Марфемная будова слова. Спосабы словаўтварэння.

Мэта: актуалізаваць і паглыбіць веды вучняў па тэме “Марфемная будова слова. Спосабы словаўтварэння.” Удасканальваць навыкі разбору слоў па саставе і словаўтваральнага разбору. Удасканальваць правапісныя навыкі. Развіваць навыкі самастойнай работы, сінтэзу і аналізу моўных з’яў.

Заданні праверачнага тэста:

Глядзець праверачны тэст

Што шукаеш?

Нашы сябры