Трэніровачны тэст. Арфаграфія.

Заданні для падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. Тэма “Арфаграфія”:

— Напісанні, заснаваныя на фанетычным і марфалагічным прынцыпах

— Правапіс о, э — а (ы); е, ё — я.

— Галосныя ў складаных словах.

— Правапіс прыстаўных галосных і зычных.

1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ё:

1) ідэ..лаг,         2) кі..ск,

3) патры..т,       4) ма..р,

5) акардэ..н.

 

2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара э:

1) эф..кт,                       2) інж..нер,

3) ас..нсаванне,         4) р..льеф,

5) ац..ньваць.

 

3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара о:

1) дэп..,               2) гл..таць,

3) рады..,           4) дэк..рацыя,

5) Токі.. .

 

4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара е:

1) перас..ленец,            2) с..ржант,

3) аб..ліск,                      4) Ад..са,

5) Х..рсон.

 

5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

1) гені..льны,             2) фе..рверк,

3) афіцы..нт,               4) по..с,

5) с..мнаццаць.

 

6. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

1) світ..р,                                   2) лод..р,

3) в..льналюбівы,                4) шніц..ль,

5) р..монт.

 

7. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

1) вас..мнаццаць,               2) в..снушкаваты,

3) кал..ндар,                        4) дзе..ч,

5) кал..ктыў.

 

8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара о:

1) мн..газначны,               2) п..ўнаметражны,

3) ч..рнабровы,                 4) д..ўгавечны,

5) ст..тысячны.

 

9. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

1) выс..карослы,                2) д..ўгачаканы,

3) др..бналісты,                 4) выс..кагорны,

5) кар..ткачасовы.

 

10. Адзначце словы, у трэба ўставіць літару я:

1) хвал..падобны,              2) пуц..водны,

3) земл..робства,              4) сво..асаблівы,

5) вол..выяўленне.

 

11. Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару е:

1) пуц..ўкладчык,                        2) жыцц..сцвярджальны,

3) жыцц..дзейнасць,                   4) два..борства,

5) вугл..прамысловы.

 

12. Адзначце словы, дзе няправільна ўстаўлены выдзеленыя літары:

1) чырвананогі (бусел) — чырвонагаловік,

2) доўгахвосты — даўгажыхар,

3) шырокаплечы — шыракаэкранны,

4) політэхнічны — паліклініка,

5) стагоддзе — стометроўка.
Глядзі працяг трэніровачнага тэста па тэме “Арфаграфія” на другой старонке

Старонка: 1 2

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры