‘3 клас’

Праверачны тэст. 3 клас. Часціны мовы. Прыметнік.

Беларуская мова 3 клас.

 

Праверачныя тэставыя заданні для выяўлення ўзроўня ведаў вучняў 3 класа па тэме “Прыметнік”. Два варыянта.

Глядзець матэрыял далей

Праверачны тэст. 3 клас. Часціны мовы. Дзеяслоў.

Беларуская мова 3 клас.

 

Праверачныя тэставыя заданні для выяўлення ўзроўня ведаў вучняў 3 класа па тэме “Дзеяслоў”.

Глядзець матэрыял далей

Дыктанты. 3 клас. Правапіс слоў з ў. Раздзяляльныя знакі. Вялікая літара.

Напісанне слоў з ў.

 

Надыход вясны

На ўскраінах лясоў распускаўся малады бярэзнік. Жоўтыя каткі звісалі на вербалозінах, склікаючы пчолак і чмелікаў. Зялёная траўка прабівалася ўжо на свет скрозь сухое лісце. Прынадныя пахі разлівала чаромха. Адны толькі паважныя дубы не спяшаліся расчыняць свае покаўкі. Дуб – мудрае дрэва. Ён не паддаецца на зман няпэўнай у пачатку вясны. (51)

Паводле Я. Коласа

Глядзець камплект дыктантаў далей

Дыктанты. 3 клас. Гукі [д], [т], [дз’], [ц’]. Падоўжаныя зычныя гукі.

Гукі [д], [т], [дз’], [ц’]. Іх абазначэнне на пісьме.

 

Вуллі

Мы агледзелі вуллі. Яны якраз як хаткі. І дзверцы ёсць, але не такія, як у хатках.Толькі адна дзірачка ў сцяне, а пад ёю дошчачка.

Мне спадабаліся гэтыя хаткі, і я надумаўся зрабіць такую. Знайшоў дошчачкі, роўна абрэзаў дзедавай пілачкай і гладка выстругаў гэблікам. Пасля збіў скрыначку. У сцяне свярдзёлкам пракруціў дзірачку, а пад ёю прыбіў парожак. (58)

Паводле В. Віткі

Глядзець камплект дыктантаў далей

Дыктанты. 3 клас. Зычныя гукі.

Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме.

 

Дуб

Дуб, які стаяў на ўзбярэжжы, быў багаты на жалуды. Але на яго не так лёгка было ўзабрацца. Галлё пачыналася высока ад зямлі. Ствол быў тоўсты, вышынёй метраў трыццаць. Кара на дубе была чорнай і цвёрдай, як камень. Здаецца, што нехта абляпіў ствол шурпатымі чыгуннымі пліткамі. (46)

Паводле М. Гамолкі

Глядзець камплект дыктантаў далей

Дыктанты. 3 клас. Галосныя гукі.

Галосныя гукі пасля цвёрдых зычных. Іх абазначэнне на пісьме.

 

Надвячорак

Сонца з вершалінкі маладзенькай бярозкі моўчкі дало нырца ў рэчку.

Месячык аж збялеў ад хвалявання: утопіцца! Вецер у злосці затрос бярозку: чаму не затрымала сонейка? Неба на захадзе нібы ад сораму пачырванела. Пачынала вечарэць. (35)

Паводле А. Бадака

Глядзець камплект дыктантаў далей

Што шукаеш?

Нашы сябры