Апрель 2012

Ускладнённае спісванне. 5 клас

Беларуская мова 5 клас

 

Тэксты для ўскладнённага спісвання. Тэмы:

Правапіс прыставак

Аднародныя члены сказа

Правапіс о,э,а,е,я,ё

 
Глядзець тэксты для ўскладнённага спісвання

Слоўнікавы дыктант. Самастойная работа.

Прапанаваныя матэрыялы можна выкарыстоўваць у якасці слоўнікавага дыктанта ці для самастойнай праверачнай работы па тэмах:

Правапіс прыслоўяў. 7 клас

Правапіс часціц НЕ (НЯ), НІ з рознымі часцінамі мовы. 8 клас

Правапіс прыставак. 5 клас

Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак. 5 клас

 
Глядзець матэрыялы для слоўнікавага дыктанта

Сінтаксічны разбор словазлучэння. Тэорыя і практыка.

У дапаможніку прыведзена схема, па якой ажыццяўляецца сінтаксічная характарыстыка словазлучэння, і ўзор выканання поўнага сінтаксічнага разбора словазлучэння.

 
Глядзець сінтаксічны разбор словазлучэння

Сінтаксічны разбор сказа. Просты сказ. Тэорыя і практыка.

У дапаможніку прыведзена схема, па якой ажыццяўляецца сінтаксічная характарыстыка простага сказа, і ўзор выканання поўнага сінтаксічнага разбора простага сказа.

 
Глядзець сінтаксічны разбор сказа

Трэніровачны тэст. Арфаграфія. Частка 2

Заданні для падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. Тэма “Арфаграфія”:

— Правапіс спалучэнняў зычных у словах іншамоўнага паходжання

— Правапіс у — ў. Адлюстраванне па пісьме дзекання і цекання, падаўжэння зычных

— Правапіс мяккага знака і апострафа

Ужыванне вялікай літары
Глядзець трэніровачны тэст

Трэніровачны тэст. Арфаграфія.

Заданні для падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. Тэма “Арфаграфія”:

— Напісанні, заснаваныя на фанетычным і марфалагічным прынцыпах

— Правапіс о, э — а (ы); е, ё — я.

— Галосныя ў складаных словах.

— Правапіс прыстаўных галосных і зычных.
Глядзець трэніровачны тэст

Што шукаеш?

Нашы сябры