Праверачная работа. 5 клас. Гукі мовы і літары. Галосныя і зычныя гукі мовы.

Мэта: Праверыць веды вучняў па тэмам “Гукі мовы і літары” і “Галосныя і зычныя гукі мовы”, выявіць узровень сфарміраванасці уменняў і навыкаў вучняў; выпрацоўваць навыкі самастойнай дзейнасці.

 

Праверачны тэст па тэме “Гукі мовы і літары”.


 

1. Дапішы сказ

Фанетыка – гэта раздзел навукі аб мове, у якім вывучаюцца ________________ .

2. Вызначы правільны адказ.

а) літары мы бачым і пішам;

б) літары мы бачым і вымаўляем.

3. У якім становішчы літары е, ё, ю, я абазначаюць два гукі?

а) у пачатку слова;

б) у канцы слова пасля зычных;

в) у канцы слова пасля галосных;

г) пасля мяккага знака.

4. У якіх словах літар ю абазначае два гукі?

а) раз’юшаны;      г) віншую;

б) малюнак;        д) бюро.

в) юрта;

5. Якія словы маюць тры склады?

а) здароўе;         г) маладосць;

б) любоў;           д) надзея.

в) сумленне;

6. Якія словы няправільна падзелены для пераносу?

а) а-сі-лак;               г) се-йбіт;

б) вя-ско-вец;              д) за-свя-ціць.

в) пад-вез-ці;

7. Пастаў націск у словах.

Выпадак, каменны, чатырнаццаць, дакумент, алфавіт, спіна, вусы.

8. Колькі галосных гукаў у мове?

а) 6;  б) 8;  в) 10.

 

Праверачны тэст па тэме “Галосныя і зычныя гукі мовы”.

 

1.Выберы правільны працяг сказа.

Усе гукі беларускай мовы падзяляюцца на…

а)галосныя і звонкія;

б) звонкія і зычныя;

в) галосныя і зычныя.

2. Устаў іё (ыё) ці ія (ыя)

а) б…граф;                 г) ініц…тыва;

б) в…яланчэль;             д) алімп…да;

в) аўкц…н.

3.Устаў е ці я.

а) м..ханіка;                г) сем..чка;

б) в..селле;                 д) по..с.

в) св..тлячок.

4. У якім радзе ўсе зычныя гукі глухія?

а) [с], [ц], [т], [ч];

б) [б], [в], [й], [ф];

в) [л’], [м’], [н’], [й’].

5. Запішы словы, якія вымаўляюцца так:

а) [жжац’];                  г) [дупкі];

б) [с’ц’эшка];               д) [каз’ба];

в) [мыйэс’с’а].

6. У якіх словах мяккі знак раздзяляльны?

а) рэльеф;             г) дзядзька;

б) канькі;             д) вольны.

в) медальён.

7. Пастаў мяккі знак ці апостраф.

а) раз..юшаны;          г) кур..ер;

б) л..юцца;.            д) піс..меннік;

в) вал..ера.

 

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Пакінуць водгук

Што шукаеш?

Нашы сябры