Февраль 2012

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Тэма: Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднароднях членаў сказа, іх злучэння пры дапамозе інтанацыі, слоў і, а, але; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны.

Тэма: Маўклівыя сведкі мінуўшчыны.

Мэта: Актуалізацыя раней засвоеных ведаў; азнаямленне вучняў з крыніцамі гістарычных ведаў, якія з’яўляюцца прыкладамі матэрыяльнай і духоўнай культуры; выхаванне пашаны да гісторыі роднага краю, памяці сваіх продкаў.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: Падручнік “Мая радзіма Беларусь” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Мая Радзіма — Беларусь. 4 клас. Стужка часу.

Тэма: Стужка часу.

Мэта: Фарміраванне ў вучняў першапачатковых уяўленняў аб гістарычным часе; азнакамленне вучняў са стужкай часу і правілам лічэння гадоў у гісторыі; прывіванне цікавасці да вывучэння гісторыі.
Тып урока: Камбінаваны.
Абсталяванне: Падручнік “Мая радзіма — Беларусь” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Тэма: Сказы з аднароднымі членамі. Урок 2.

Мэта: Пазнаёміць з правіламі адасаблення аднародных членаў сказа на пісьме; удасканальваць уменні вучняў інтанаваць сказы з аднароднымі членамі сказа; фарміраваць навык правільна будаваць і ўжываць сказы такога тыпу пры складанні тэксту; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларуская мова. 4 клас. Сказы з аднароднымі членамі.

Тэма: Сказы з аднароднымі членамі.

Мэта: Фарміраваць уменне знаходзіць у сказе аднародныя члены сказа (галоўныя і даданыя), развіваць сказы з дапамогай аднародных членаў сказа; развіваць маўленне вучняў, арфаграфічную зоркасць.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Беларуская мова” 4 клас, частка 1.

Чытаць план-канспект далей

План-канспект. Беларускае літаратурнае чытанне. 4 клас. Прыметы восені. Якуб Колас “Адлёт жураўлёў”; Міхась Пазнякоў “Клёны”.

Тэма: Прыметы восені. Якуб Колас “Адлёт жураўлёў”; Міхась Пазнякоў “Клёны”.

Мэта: Пачаць знаёмства з новай часткай; удасканальваць правільнае, асэнсаванае, беглае чытанне; развіваць уменне выкарыстоўваць сродкі выразнага чытання, назіраць за рыфмай вершаў, вызначаць іх агульны эмацыянальны настрой, узнаўляць мастацкія вобразы праз слоўнае маляванне карцін прыроды; выхоўваць любоў да прыроды.

Тып урока: Камбінаваны.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне” 4 клас.

Чытаць план-канспект далей

Што шукаеш?

Нашы сябры