Нашы сябры

‘Урок’

Урок пазакласнага чытання. 6 клас. Янка Маўр. Палескія рабінзоны

Урок пазакласнага чытання ў 6 класе “Багаты і прыгожы свет” па аповесці Янкі Маўра «Палескія рабінзоны»

Аўтар Святлана Грыцкевіч

 
Глядзець урок пазакласнага чытання

План-канспект урока. Іван Пташнікаў «Алені». 6 клас

Узаемаадносіны чалавека i прыроды.

Урок па апавяданню Івана Пташнікава “Алені”.

Мэта. Пашыраць веды вучняў пра жыццё прыроды. Выпрацоўваць уменне ўспрымаць і аналізаваць пейзаж у літаратурным творы. Замацоўваць у свядомасці вучняў адказнасць за ўсё жывое на зямлі. Садзейнічаць выхаванню гуманнасці.

Абсталяванне. Выстава кніг празаіка; выява аленяў; карціны восені.

Аўтар: Вера Макарчук

 
Глядзець план-канспект урока

Урок-падарожжа “Брэсцкая крэпасць-герой”

Мэта: пазнаёміць вучняў з мемарыяльным комплексам “Брэсцкая крэпасць-герой”, з падзеямі, якія адбываліся на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці ў чэрвені і ліпені 1941 г.

Задачы: паказаць вучням, як мужна і рашуча баранілі ад ворага савецкія людзі родную зямлю, якія выпрабаванні выпалі на долю абаронцаў Радзімы; развіваць у вучняў уменні працаваць з гістарычнай картай, малюнкам, фарміраваць пазнавальны інтарэс да падзей гістарычнага мінулага; на прыкладзе гераізму і мужнасці абаронцаў Брэсцкай крэпасці выхоўваць у школьнікаў любоў да Радзімы, да родных мясцін.

Абсталяванне: карта “Вялікая Айчынная вайна (1941— 1945 гг.)”; фотаздымкі Брэста і мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”; партрэты абаронцаў Брэсцкай крэпасці; грамзапісы музыкі і песень, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне; стужка часу.

Аўтар І. І. Катоўская

 
Глядзець урок-падарожжа

Урок пазакласнага чытання. Падарожжа у краіну Янкі Маўра

Мэта ўрока: выклікаць у вучняў цікавасць да кніг Янкі Маўра, да чытання ўвогуле; развіваць уменні і навыкі самастойнай работы з мастацкай кнігай; прывучаць дзяцей да ўважлівага, асэнсаванага чытання

Абсталяванне: кнігі Янкі Маўра, беларуска-рускія слоўнікі, карты Беларусі і свету, таблічкі з назвамі кніг, эмблемы для кожнага ўдзельніка.

Аўтар І.Г. Згрундо

 
Глядзець урок пазакласнага чытання

Урок-спаборніцтва па тэме «Лексіка»

План-канспект абагульняльнага ўрока-спаборніцтва па тэме “Лексіка”

Аўтар Г.А.Рыбакова
 
Глядзець урок-спаборніцтва

Урок-падарожжа “Беларусь – краіна маёй будучыні”

Мэта: стварыць умовы для фарміравання грамадзянскай пазіцыі ў вучняў, выхавання пачуцця любові да сваёй Радзімы.

Задачы: актуалізаваць і пашырыць веды дзяцей пра Беларусь, яе прыроду, гістарычнае мінулае; развіваць творчае мысленне, эстэтычны густ; выхоўваць цікавасць да нацыянальнай культуры, гонар за беларускі народ, любоў да Радзімы.

Абсталяванне: фанаграма “Мой родны кут”, малюнак бусла, назвы прыпынкаў, вершы для чытання вучнямі, фота В.А. Тумара, малюнкі сцягоў некалькіх дзяржаў, сімвалы РБ, малюнак нацыянальнай бібліятэкі, карта РБ, партрэты Е. Полацкай, Усяслава Чарадзея, Францыска Скарыны.

Аўтар Тумар А.М.

 
Глядзець урок-падарожжа

План-канспект урока Вымаўленне [д]-[дз’], [т]-[ц’] і правапіс д-дз, т-ц. 4 клас

Мэты: сістэматызаваць веды вучняў пра парныя і няпарныя зычныя гукі; пазнаёміць з адметнай рысай беларускага вымаўлення — дзеканнем і цеканнем, правіламі адлюстравання гэтай моўнай з’явы на пісьме; навучыць адрозніваць гукі [дз’], [ц’] ад адпаведных [д’], [т’] у рускай мове, выяўляць у словах (у тым ліку запазычаных) і тлумачыць арфаграму «д — дз», «т — ц», знаходзіць арфаграфічныя памылкі і выпраўляць іх, правільна ўжываць словы з [дз’], [ц’] у моўнай плыні; удасканальваць уменне размяжоўваць парныя і няпарныя гукі па цвёрдасці і мяккасці.

Абсталяванне: падручнік; табліцы; тэставыя заданні.

Аўтар Былінская Л.С.

 
Глядзець план-канспект урока

Што шукаеш?