Нашы сябры

Марфалагічны разбор часціцы. Парадак і прыклады марфалагічнага разбору часціцы.

Парадак марфалагічнага разбору часціцы

У ВНУ

1. Часціна мовы.

2. Разрад паводле паходжання (суадносін з іншымі часцінамі мовы): невытворныя ці вытворныя — ад якой часціны мовы паходзяць.

3. Разрад з улікам структуры: простыя ці састаўныя.

4. Лексіка — функцыянальны разрад: сэнсавыя (узмацняльныя, азначальна-ўдакладняльныя, выдзяляльна-абмежавальныя), мадальныя (сцвярджальныя, адмоўныя, пытальныя, параўнальныя, пабуджальныя), эмацыянальна-экспрэсіўныя (клічныя, узмацняльныя) ці словаўтваральныя і формаўтваральныя.

5. Роля часціц (надаюць сэнсавае, мадальнае ці экспрэсіўнае адценне слову, словазлучэнню, сказу або служаць для ўтварэння форм слова).

У школе

1. Часціна мовы.

2. Простыя ці састаўныя.

3. Разрад паводле значэння: сэнсавыя (указальныя, выдзяляльна-абмежавальныя), мадальныя (сцвярджальныя, адмоўныя, пытальныя, пабуджальныя), эмацыянальныя (клічныя, узмацняльныя) ці формаўтваральныя.

4. Роля часціц (выражаюць абмежаванне, пажаданне, сцвярджэнне, пытанне, пачуцці ці служаць для ўтварэння форм слова).

Узоры выканання марфалагічнага разбору часціцы

Маленства! Як бясконца дорага яно кожнаму!

У ВНУ

1. Як — часціца.

2. Вытворная (паходзіць ад прыслоўя як).

3. Простая.

4. Эмацыянальна-экспрэсіўная (клічная).

5. Надае сказу экспрэсіўную афарбоўку (выражае пачуццё захаплення).

У Школе

1. Як — часціца.

2. Простая.

3. Эмацыянальная (клічная).

4. Выражае захапленне.

 

Няхай жывуць непарушнае інтэрнацыянальнае адзінства і брацкая дружба народаў!

У ВНУ

1. Няхай — часціца.

2. Невытворная.

3. Простая.

4. Мадальная (пабуджальная).

5. Служыць для ўтварэння формы дзеяслова загаднага ладу 3-й асобы.

У школе

1. Няхай — часціца.

2. Простая.

3. Мадальная (пабуджальная).

4. Служыць для ўтварэння формы дзеяслова 3-й асобы загаднага ладу.

 

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Іншыя карысныя матэрыялы

Пакінуць водгук

Што шукаеш?